Ribareva kći – arapske narodne priče iz Iraka

Ribareva kći – arapske narodne priče iz Iraka

Pod zadnjom koricom naslov na arapskom: Bint aṣ-ṣayyād – Suwālif ša‛biyya min al-‛Irāq. Originalna kompilacija iz više arapskih izvora. Prevod na srpski s četiri iračka govorna subdijalekta. Pogovor o samim …

Zekerija Tamir: Atentat

Zekerija Tamir: Atentat

Izbor kratkih priča iz dveju autorovih zbirki. (Originalni naslovi: Dimašq al-ḥarā’iq = Zapožareni Damask i Al-numūr fi al-yawm al-ʻāšir = Tigrovi, desetog dana). Prevod sa savremenog arapskog jezika. Pogovor o …

Bilbul i njegov gazda

Bilbul i njegov gazda

Radnja kratkog i vrlo aktuelnog političko-satiričnog romana Bulbul i njegov gazda (Bulbul es-seyyid) iz pera iračkog pisca Hasana Blasima (Ḥasan Blāsim, Bagdad 1973), koji je objavlјen na Internetu pre nekoliko…

Zekerija Tamir: Smejaćemo se

Zekerija Tamir: Smejaćemo se

Zbirka kratkih priča (originalni naslov: Sa-naḍḥak). Prevod sa savremenog arapskog jezika. Pogovor o piscu i delu.
Strana: 181+10.

Smrt je mučan posao

Smrt je mučan posao

Originalni naslov: Al-mawt ˁamel šāqq, Beirut 2016 Peti roman sirijskog autora Halida Halife (Ḫālid Ḫalīfa, Alep 1964) i prvi koji se može čitati i na srpskom. Dva Halifina romana uvrstila…

Tajib Salih: Sezona seobe na sever

Tajib Salih: Sezona seobe na sever

Roman (originalni naslov: Mawsim al-hiğra ilā aš-šimāl). Prevod sa savremenog arapskog jezika. Pogovor o piscu i delu.
Strana: 140+14.


1 2 3 6 7