Zekerija Tamir: Smejaćemo se

Zbirka kratkih priča (originalni naslov: Sa-naḍḥak). Prevod sa savremenog arapskog jezika. Pogovor o piscu i delu. Strana: 181+10.

Paideia, Beograd 2000.   ISBN 86-7448-055-1