Pogovor uz zbirku Irački Hristos Hasana Blasima

Pogovor uz zbirku Irački Hristos Hasana Blasima

 preuzmi pdf

Pogovor i bibliografija uz 2. izbor iz A. Nasira

Pogovor i bibliografija uz 2. izbor iz A. Nasira

 preuzmi pdf

Arapski prevod pogovora uz roman „Glasovi“ Sulejmana Fajada

Arapski prevod pogovora uz roman „Glasovi“ Sulejmana Fajada

preuzmi pdf

Zapadno-istočni divan 21. veka i poruke Istoka

Zapadno-istočni divan 21. veka i poruke Istoka

Zapadno-istočni divan 21. veka i poruke Istoka

Otac El Kirmili, pionir arapske folkloristike

Otac El Kirmili, pionir arapske folkloristike

Uz

Alibabina pećina i spasioci stilizovanog folklora

Alibabina pećina i spasioci stilizovanog folklora

Uz zbirku iračkih narodnih priča
Bagdadske priče


1 2 3 4