Nagib Mahfuz: Deca naše ulice

Originalni naslov: ’Awlād ḥāratinā.
Prevod romana sa savremenog arapskog jezika.
Pogovor o piscu, delu i prevodilačkom postupku.

Strana: 496+28+2
Agora, Novi Sad 2019
ISBN 978-86-6053-257-4

deca nase ulice