Sinan Antun: Bagdadsko pričešće – roman

Sinan Antun: Bagdadsko pričešće – roman

Uži izbor za nagradu „arapski Buker“ 2013, naslov originala: Yā Maryam
Radnja je smeštena u Bagdad 31. oktobra 2010.

Nagib Mahfuz: Deca naše ulice

Nagib Mahfuz: Deca naše ulice

Originalni naslov: ’Awlād ḥāratinā. Prevod romana sa savremenog arapskog jezika. Pogovor o piscu, delu i prevodilačkom postupku. Strana: 496+28+2 Agora, Novi Sad 2019 ISBN 978-86-6053-257-4  

Dvanaest nemogućih, priredio i preveo Srpko Leštarić.

Dvanaest nemogućih, priredio i preveo Srpko Leštarić.

Izbor od 12 savremenih arapskih kratkih priča od 9 autora poznatih kao buntovnih, iz 7 arapskih zemalja. Prevod sa savremenog arapskog jezika. Svaki segment prati originalni prevodiočev esej o autoru,…

Priče iz delte Nila

Priče iz delte Nila

Mali izbor iz priča troje vrhunskih egipatskih majstora kratke proze: Jusufa Idrisa, Selve Bakr i Sabrija Muse. Za podnaslov je zamalo bio uzet matematički izraz 3×8=24 (oslonjen na mistični broj…

Tajib Salih: Bandaršah

Tajib Salih: Bandaršah

Radnja kratkih romana Daulbejt (1971) i Mеrjud (1976) pod zajedničkim naslovom Bаndаršah nastavak je autorovog bavljenja životom u selu Vad Hamid s brojnim već poznatim junacima ili njihovim potomcima, čineći…

Antologija arapske narodne priče

Antologija arapske narodne priče

Prevod na srpski jezik s jerusalimskog vernakulara južnolevantinskog dijalekta arapskog jezika. S jednom originalnom pričom datom u arapskom pismu na izvornom dijalektu. Pogovor o samim pričama i arapskoj usmenoj tradiciji….


1 2 6 7