Ribareva kći – arapske narodne priče iz Iraka

Pod zadnjom koricom naslov na arapskom: Bint aṣ-ṣayyād – Suwālif ša‛biyya min al-‛Irāq. Originalna kompilacija iz više arapskih izvora. Prevod na srpski s četiri iračka govorna subdijalekta. Pogovor o samim pričama i arapskoj usmenoj pripovednoj tradiciji. Potpuna bibliografija izvora, uključujući imena i mesta odakle su kazivači. Indeks natprirodnih bića i čudesnih predmeta koji se pojavljuju u korpusu priča. Jedna priča data je na izvornom dijalektu arapskim pismom i u naučnoj latiničnoj transkripciji. Strana: 236+57+9.

Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd 1998. 

                                                    ISBN 86-17-07108-7

ribareva_kci_prva  ribareva_kci_arBeleska-o-prevodiocu_AR-1
Sadrzaj-Ribareve-kceri-sa-izvorima-1Hasan-ljuskojedac_SR-1
Hasan_akkaal_gishuur_il-baagella_ZDMG_Page_1 Hasan_akkaal_gishuur_il-baagella_ZDMG_Page_2 Hasan_akkaal_gishuur_il-baagella_ZDMG_Page_3 Hasan_akkaal_gishuur_il-baagella_ZDMG_Page_4

No comments yet.

Join the Conversation