Antologija arapske narodne priče

Prevod na srpski jezik s jerusalimskog vernakulara južnolevantinskog dijalekta arapskog jezika. S jednom originalnom pričom datom u arapskom pismu na izvornom dijalektu. Pogovor o samim pričama i arapskoj usmenoj tradiciji. Strana: vi+300+18. (Izvornik: Littmann, Enno: Modern Arabic Tales, Leyden 1905).

Vreme knjige, Beograd 1994. ID=25239820

antologija_sadrzajantologija_beleska
Modern_ArabicTales,_Littmann_Preface-1
Keyd_en-nisaa'_ghalab_keyd_er-rijaal_AR-1

Keyd_en-nisaa_ghalab_keyd_er-rijaal_SR-1
Keyd_en-nisaa_ghalab_keyd_er-rijaal_AR_ZDMG_Page_1 Keyd_en-nisaa_ghalab_keyd_er-rijaal_AR_ZDMG_Page_2 Keyd_en-nisaa_ghalab_keyd_er-rijaal_AR_ZDMG_Page_3