Bilbul i njegov gazda

Radnja kratkog i vrlo aktuelnog političko-satiričnog romana Bulbul i njegov gazda (Bulbul es-seyyid) iz pera iračkog pisca Hasana Blasima (Ḥasan Blāsim, Bagdad 1973), koji je objavlјen na Internetu pre nekoliko meseci i zasad je preveden samo na srpski jezik, izdelјena je na sedam poglavlјa, ili priča, koje predstavlјaju faze u životu glavnog junaka: 1-Bulbul i njegov gazda; 2-Bulbul i njegova razmišlјanja; 3-Bulbul i njegov dron; 4- Bulbul i pali borci; 5 Bulbul i njegov tuk-tuk; 6 Bulbul i korona i 7-Bulbul postaje pisac. U središtu svih zbivanja je mladić s nadimkom Bulbul (=slavuj), koji je, budući siroče, uz pomoć strica pristupio miliciji moćnog klerikalnog političara. Roman je od prvog do poslednjeg slova napisan na govornom iračkom dijalektu, što je prvi takav slučaj u autorskoj književnosti Iraka. Prevod sadrži lake primese govornog jezika i – nužno – nešto opscene leksike, a pored beležaka uz tekst, opre¬mlјen je i kratkim po¬go¬vorom koji se ograničava na osnovne podatke o autoru i daje originalan kratak osvrt na sam roman.

Strana: 107
Geopoetika, Beograd 2021.
ISBN: 978-86-6145-369-4