Zanimljivi srpski prezimenik

prezimenik_1

Katalog 5.500 neobičnih i kojekako drugačije zanimljivih srpskih prezimena složenih prema obliku tako da se grupisani nizovi rimuju. Nisu uzimana prezimena nastala od ma koje vrste vlastitih imenica niti od reči stranog porekla već samo ona za koja se može reći da su živopisna. Knjiga sadrži četiri glavna dela:
1. deo: Uvod s analizom teme i kriterijumima; 2. deo: etimološki srodna gnezda – prezimena izvedena od naziva za voće, povrće, jela, zanimanja, predmete pokućstva, oruđa i oružja, društveni status, atmosferske i nebeske pojave, itd.; 3. deo: trosložna prezimena na ić; 4. deo: razna prezimena koja se ne svršavaju na ić. Apendiks: 500 dvosložnih prezimena na ić (pokazni uzorak). Apendiks: indeks svih katalogizovanih prezimena s jedinstvenim kataloškim brojevima, složen po azbučnom redu. Apendiks: prezimena sa slogotvornim r.
Statistika. Bibliografija.
Strana: 285.

Službeni glasnik, Beograd 2014.  ISBN 978-86-519-1794-6

prezimenik_2

Alal-im-prezimena---Uvod-1PREZIMENIK,-sinopsis