Tajib Salih: Sezona seobe na sever 3. izdanje

Roman (originalni naslov: Mawsim al-hiğra ila aš-šimāl). Prevod sa savremenog arapskoj jezika (revidovan). Proširen pogovor o piscu i delu. Strana: 146+23.

3. izdanje: Clio, Beograd 2018.

ISBN 978-86-7102-582-9