Lađe moga srca po žednoj vodi plove – Male dečje pesme mesopotamskih Arapa

ladje moga srca

Studija žanra s istorijatom regije, opisom njenih kulturoloških i jezičkih specifičnosti i esejem o tamošnjim arapskim pesmama za sasvim malu decu – uspavankama, tašunaljkama, cupaljkama, progovorušama itd.

Studija žanra s istorijatom regije, opisom njenih kulturoloških i jezičkih specifičnosti i esejem o tamošnjim arapskim pesmama za sasvim malu decu – uspavankama, tašunaljkama, cupaljkama, progovorušama itd.

S dokumentujućim izborom od 154 pesme za decu u kolevci, prezentirane u prevodu i originalu (u arapskoj izvornoj grafiji i u naučnoj transkripciji) . Prevod sa nekoliko govornih subdijalekata arapskog jezika Mesopotamije. Apendiks: muzički (notni) zapisi 12 najtipičnijih songova. Strana: 190.

Službeni glasnik, Beograd 2017.

ISBN: 978-86-519-2157-8

 

Male_decje_pesme_-_Sinopsisladje moga srca - zadnja ladje moga srca rasklop korica