Emil Habibi: Opsimista – Čudnovati nestanak Srećka Nesrećkovića

Originalni naslov: Al-waqā’c al-ġarība fī-ḫtifā’ Sacīd Abī al-Naḥs al-Mutašā’il.
Prevod sa savremenog književnog arapskog jezika.
Pogovor: Habibijev Opsimista i njegova recepcija među Arapima i u svetu

Clio, Beograd 2015, ISBN 978-86-7102-484-6, Strana: 225+22.