Twelve Impossibles

Sa srpskog na engleski jezik preveo Ed Aleksander (Edward Alexander). Srpski predložak je, u segmentu priča, prevod sa savremenog arapskog jezika.  Celokupni izbor od 12 savremenih arapskih kratkih priča od 9 autora poznatih kao buntovnih, iz 7 arapskih zemalja. Svaku priču prati originalni esej Srpka Leštarića o autoru, njegovom delu i problemima koje je zbog te priče s vlastima imao autor/imala autorka, izdavač ili redakcija časopisa koji je priču objavio. Trinaesta priča (Post scriptum) je opšti Leštarićev pogovor o savremenoj arapskoj književnosti i kulturnoj politici u arapskom svetu.

Strana: 122

Objavljeno u Evropskoj UnijiNext Page, Sofija, ISBN 978-619-90316-1-2

Twelve_Impossibles-1
frontandback

 

 

12 Impossibles Contents 12 Impossibles Preface